POChP

Internista Warszawa przyjmuje pacjentów cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (z łac. morbus obturativus pulmonum chronicum , skrótowo POChP). Wielu z tych pacjentów zastanawia się, dlaczego to właśnie ich dotknęła ta choroba, powodująca postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez płuca. Dopiero lekarz wyjaśnia, iż POChP jest efektem wielu innych zjawisko chorobowych i czynników. Ograniczenie w znacznej mierze wynika z rozedmy, czyli stanu, w którym uszkodzony jest miąższ płuc. Choroba ma swoje podłoże przede wszystkim w pyłach oraz dymie tytoniowym. Dotyka więc nie tylko palaczy, lecz także osoby pracujące w zakładach przemysłowych o dużym zapyleniu.

Na chwilę obecną na POChP nie ma skutecznego lekarstwa, działa się objawowo. Diagnostyka również jest ograniczona, wykorzystuje się zazwyczaj  spirometrię. O chorobie POChP możemy mówić, gdy podczas spirometrii pacjent uzyskuje współczynnik natężonej pojemności życiowej na poziomie niższym niż 80 procent wartości odpowiadającej normom wynikającym z płci, wieku oraz wzrostu. Badanie spirometryczne pozwala również określić, w jakim stadium jest choroba. W diagnostyce wykorzystuje się także diagnostykę obrazową w postaci badania rentgenowskiego klatki piersiowej ( o POChP świadczą jasne pola, oznaczające rozedmę), a także tomografię komputerową ( na której rozedma jest doskonale widoczna). Równolegle do diagnostyki obrazowej prowadzi się także diagnostykę laboratoryjną. Dzięki niej można określić, czy mamy do czynienia z kwasicą oddechową ( mającą miejsce w przypadku, gdy podniesione jest ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla), a także czy nie doszło do zjawiska zwanego hipoksemią ( za niskie ciśnienie parcjalne tlenu). Określa się także hematokryt ( uzyskanie wyniku większego niż 55% świadczy o czerwienicy). Doświadczony internista Warszawa bez problemu odróżni POChP od astmy oskrzelowej, dzięki czemu można sprawie wdrożyć proces leczniczy.

Leczenie nie zlikwiduje choroby, może jedynie łagodzić jej objawy oraz nieznacznie ją spowolnić. Wykorzystuje się substancje lecznicze, mające na celu rozszerzenie oskrzeli, głównie są to metyloksantyny oraz Beta2-minetyki, takie jak feneterol czy też salbutamol.U pacjentów z rozległą rozedmą internista Warszawa zaleca przeprowadzenie leczenia operacyjnego, polegającego na usunięciu pęcherzy rozedmowych, zwanego bullektomią. Wykorzystuje się także przeszczep płuc u pacjentów będących w czwartym stadium choroby, jednakże zasadniczo nie wpływa to na przeżywalność. Zgon najczęściej spowodowany jest niewydolnością oddechową, nowotworem płuc czy też chorobami układu krążenia.